Home » Proizvodi i aplikacije » Prehrambena industrija » CIP - Sistemi za automatsko pranje u mlekarama i pivarama

CIP - Sistemi za automatsko pranje u mlekarama i pivarama

Rekonstrukcija sistema i uvođenje mikroprocesorskih uređaja za upravljanje sistemima pranja u mlekarama - CIP

Tokom svog dugogodišnjeg rada u oblasti industrijske elektronike ECM je uspešno realizovao veliki broj projekata vezanih za upravljanje sistemima, procesima i mašinama u velikom broju preduzeća u zemlji.
ECM je realizovao i značajan broj projekata u mlečnoj industriji, pri čemu ključno mesto zauzima proizvodnja novih i rekonstrukcija postojećih (Alfalavalovih i Pasilakovih) sistema za pranje - CIP. Uvođenjem novih tehnologija u proces proizvodnje nameće se i zahtev za savremenije, komfornije i pre svega pouzdanije vođenje sistema  pranja. Rukovođen ovim zahtevima ECM je veoma uspešno realizovao ovakve projekte u više mlekara .

Zamenom kompletnog upravljačkog sistema na CIP-u dobija se novi savremeni mikroprocesorski upravljan sistem za pranje koji omogućava jednostavno rukovanje, pouzdan i trajan rad, mnogo veću ekonomičnost i dijagnostiku kvara.

Na sinoptickoj tabli prikazani su svi vodovi, ventili, pumpe i ostali elementi aktivni u procesu pranja sa odgovarajućom  signalizacijom tako da operater u svako doba ima uvid u rad postrojenja.

Kompletan proces moguće je pratiti i njime upravljati preko PC računara iz biroa tehnologa ili sa nekog drugog mesta.

Pored revitalizacije CIP-a, ECM vrši rekonstrukciju i dogradnju sistema za prepoznavanje tečnosti, sistema za merenje i doziranje koncentracije sredstva za pranje (NaOH i HNO3) od polu do potpuno automatskog rada.

CIP  -  Sistemi za automatsko pranje u mlekarama i pivaramaREFERENCE

  • Novi Sad
  • Pancevo
  • Lajkovac
  • Sombor
  • Podgorica
  •  Kragujevac
  • Nis
  • Leskovac