Home » Proizvodi i aplikacije » Energetska efikasnost, regulacija temperature u hotelima

Energetska efikasnost, regulacija temperature u hotelima

Tecor System

TECOR je sistem za potpunu kotrolu i upravljanje grejanjem u javnim objektima kao što su hoteli, ustanove, bolnice, škole i svim ostalim objektima sa većim brojem prostorija, u kojima je potrebno održavati različitu temperaturu u zavisnosti od namene i angažovanosti prostorije

Više detalja