Home » Proizvodi i aplikacije » Nautica - Sigurnosni sistemi za brodove - plovne objekte

Nautica - Sigurnosni sistemi za brodove - plovne objekte

Baboonwatch - Sigurnosni brodski sistem

Baboonwatch - Sigurnosni brodski sistem je mikroprocesorski uredjaj sa JPRS komunikacijom prvenstveno namenjen za brodove i jedrilice koje se u periodu zimovanja nalaze na vezovima a nemaju stalnu posadu.

Više detalja