Home » Proizvodi i aplikacije » Elektronski uređaji i mernoregulaciona tehnika » PIC kontroleri

PIC kontroleri

U ECM- u je do sada razvijen i veliki broj uređaja opšte namene cija je arhitekura zasnovana na MICROCHIP RISC mikrokontrolerima.

  Iz ove serije izdvajamo:

 • PIKO A/D-12-V
 • PIKO TOMBOLA
 • PIKO DOZER
 • PIKO TASTATURA
 • 485/232 ADAPTER
 • 85/CENTRONICS ADAPTER
 • 232/CENTRONICS ADAPTER
 • PIKO A/D 3 X 8 BITA
 • PIKO A/D-12-VAGA
 • PIKO STEP
 • PIKO COUNT
 • PIKO TERM - PT100
 • PIKO TERM - FeCuNi
 • PIKO PID
 • PROG 84
 • PIKO 16CXX DEVELOPMENT PROGRAMMER
 • PIKO SAT
 • PIKO DIMMER
 • PIKO KONTROLA MOTORA
 • PIKO TX2
 • PIKO KONTROLA GORIONIKA