Home » Proizvodi i aplikacije » Elektronski uređaji i mernoregulaciona tehnika » PLC ECM 2000

PLC ECM 2000

PLC ECM 2000 je programabilni logički automat modularne strukture koja ga čni fleksibilnim i podesnim za ispunjavanje najsloženijih zahteva koji se javljaju prilikom uvođenja automatizacije u upravljanje sistemima, tehnološkim procesima mašinama i uređajima u industrijskim uslovima. Kvalitet i pouzdanost ovog kontrolera potvrđeni su njegovom primenom u mnogim fabrikama širom zemlje.

Osnovnu hardversku strukturu kontrolera čine sledeći moduli:PLC ECM 2000

 • kućište sa osnovnom pločom
 • ispravljač
 • procesor
 • I/O kontrola
 • komunikacijski modul


Osnovne karakteristke kontrolera ECM 2000 jesu:

 • maksimalan broj I/O: 2048
 • modul 16IN, 24VDC/8mA
 • modul 8OUT, relejni, 220V/2A
 • modul 16OUT, tranzistorski, 24VDC/1A
 • modul 16IN AD, 0-5V sa diferencijalnim ulazima
 • modul 8IN DA, 0-5V
 • brzi brojač
 • pano, matrica 16x8
 • multiplekser
 • numerički sistem kontrole po jednoj osi
 • radna memorija 32K (EPROM ili RAM)
 • brzina ciklusa za 1K maksimalno 10mS
 • programski jezik ECM-V018, mnemonik
 • 256 markera
 • 128 data markera
 • 64 tajmera od 0,1-640 Ses
 • 64 brojača
 • 32 FF (toggle flip-flop)
 • 32 RS (set/reset flip-flop)
 • PC programska konzola
 • mogućnost rada u mrezi (RS 485, 9600b)


Zahvaljujući modularnoj strukturi ovog automata moguće je jednostavno izvršiti hardversko proširenje u slučaju usložnjavanja strukture tehnološkog procesa kojim se upravlja.

U cilju povezivanja više dislociranih delova tehnološkog procesa konfiguriše se mreža ECM kontrolera.

Jezik ECM-V018 kojim se vrši programiranje kontrolera je originalno razvijen u ECM-u i raspolaže paletom od 175 naredbi svrstanih u 6 grupa:

 • naredbe na nivou bita
 • naredbe na nivou bajta i reči
 • logičke naredbe
 • naredbe za komparaciju
 • naredbe za transfer i
 • naredbe aritmetičkih operacija


Programski jezik pruža korisniku mogućnost da posredstvom personalnog računara prati izvršenje programa i vrši korekcije zeljenih parametara sistema kojim se upravlja.

Automat ECM 2000 je našao široku primenu u saobraćaju - za upravljanje semaforima, u prehrambenoj i mlečnoj industriji za upravljanje tehnoloških procesa manipulacije i pranja (CIP), u livnicama - na postrojenjima za spektralnu analizu liva, u upravljanju sistemima vodosnabdevanja, upravljanju asvaltnim bazama i dr.