Home » Proizvodi i aplikacije » Prehrambena industrija

Prehrambena industrija

CIP - Sistemi za automatsko pranje u mlekarama i pivarama

Rekonstrukcija sistema i uvođenje mikroprocesorskih uređaja za upravljanje sistemima pranja u mlekarama - CIP

Više detalja

Termografske table za pasterizatore, duplikatore, termokomore...

Termografska tabla je uređaj koji meri i zapisuje više temperatura i upravlja ventilom za recirkulaciju mleka i alarmom.

Više detalja

Akvizicija temperature i relativne vlage vazduha

Akvizicija – Praćenje tehnoloških parametara na ključnim tačkama u mlekari.

Više detalja

Mašine za pakovanje - Pakerice

Uskoro više detalja !

Više detalja

Asistencija u automatizaciji

Uskoro više detalja !

Više detalja